1. English version (see below Dutch text)

  ALGEMENE VOORWAARDEN

  ONDERNEMINGSGEGEVENS

  MAIS OUI bvba
  Academiestraat 12
  8000 Brugge
  Tel. 050 698 140

  BTW nr. BE 0659 713 925
  Ond. nr. 0659 713 925

  Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de bezoeker van de boetiek MAIS OUI én de website www.mais-oui.be die online een bestelling plaatst, hierna de koper genaamd en MAIS OUI, maatschappelijke zetel: Academiestraat 12, 8000 Brugge, hierna de verkoper genaamd. ​Op verzoek sturen we je een papieren exemplaar van de voorwaarden op via BPost.

  Het plaatsen van een bestelling op w​ww.mais-oui.be​ houdt in dat de koper akkoord gaat met de hierna vermelde voorwaarden:

  ALGEMEEN

  1.1. MAIS OUI kan niet garanderen dat de inhoud van de site te allen tijde vrij is van onnauwkeurigheden of typografische fouten en kan eveneens niet garanderen dat alle informatie up-​to-​date is.

  1.2. MAIS OUI kan op elk moment de inhoud van de site aanpassen.

  1.3. De kleuren op uw scherm kunnen verschillen van het originele product. Dit hangt onder andere af van uw instellingen op uw computer. Wij doen ons uiterste best om de juiste kleuren op onze webshop te tonen.
  Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, … of gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, …. op de webshop van MAIS OUI gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

  1.4. MAIS OUI behoudt zich het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

  1.5. Deze website is intellectueel eigendom van MAIS OUI. Niets mag worden gekopieerd of gebruikt zonder toestemming van MAIS OUI.

  1.6. Wanneer u iets besteld via onze webshop dient u de Algemene Voorwaarden te aanvaarden alvorens tot de koop over te gaan. U hebt er dus alle belang bij deze goed te lezen alvorens tot de koop over te gaan.

  PRIJZEN EN VERZAKINGSRECHT

   1. 2.1. Alle vermelde verkoopprijzen zijn in euro, inclusief BTW en accijnzen. De verzendkosten zijn niet in de verkoopprijs inbegrepen. Deze worden berekend aan het einde van uw bestelling. Speciale aanbiedingen worden steeds duidelijk vermeld op de website en gelden zolang de voorraad strekt.

  2.2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. De verkoper heeft het recht aankopen van verkeerd geprijsde artikelen of kortingen te annuleren.

  2.3. Verzakingsrecht
  De koper heeft het recht binnen de 14 kalenderdagen af te zien van de aankoop (verzakingsrecht), zonder betaling van een boete en zonder motivering, en dit vanaf:
  * Indien je koos voor “afhaling in de winkel”: de eerste werkdag die volgt op de dag van de bestelling.
  * Indien je koos voor verzending naar een adres: de dag volgend op de aanlevering of volgend op de eerste aanbiedingEr is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. Solden worden niet teruggenomen noch omgeruild. Dit zijn dezelfde voorwaarden als in de winkel.Afwijkingen hierop kunnen besproken worden met MAIS OUI (de verkoper). Je kan ons hiervoor contacteren ,vòòr je overgaat tot de aankoop, via hello@mais-oui.be
  Volgende voorwaarden (type verkoop gerelateerd) en werkwijzen zijn hierbij van toepassing om kunnen gebruik te maken van het verzakingsrecht:

 • Tijdens de normale collectie verkoop (collectie zonder acties/solden/outlet).
  1. MAIS OUI moet eerst op de hoogte gebracht worden van de toepassing van het verzakingsrecht, en dit via een schrijven naar hello@mais-oui.be of op een voor de ontvanger beschikbare en toegankelijke duurzame drager is verzonden. De goederen moeten na akkoord met MAIS OUI aangeleverd worden aan
   MAIS OUI,
   Academiestraat 12,
   8000 Brugge

   en dit vóór het verstrijken van de termijn (zoals beschreven in het begin van punt 2.3).
  2. De producten dienen volledig, onbeschadigd en in de originele verpakking te worden teruggestuurd op eigen risico en kosten van de klant. De producten dienen steeds met de originele labels/etiketten te worden teruggestuurd.
  3. Het aanvaarden van het ongeopende pakket door MAIS OUI bij aanlevering door een verzendingsbedrijf houdt geen enkele acceptatie van de goederen in door MAIS OUI. MAIS OUI behoudt zich het recht om de goederen te weigeren na ontvangst indien de goederen zich niet in de originele staat bevinden, of indien MAIS OUI niet op de hoogte werd gebracht en/of de goederen ons bereiken na het verstrijken van de termijn. Vertragingen in de transport voor gelijk welke reden dan ook vallen integraal onder de verantwoordelijkheid van de klant en houdt geen verlenging van de acceptatietermijn in.
 • Op specifieke vraag van de klant
  Goederen die specifiek voor de koper aangepast werden door bv. Retouches, zijn of op vraag van de klant opnieuw werden geproduceerd, worden niet teruggenomen.
 •  Solden/Stockverkoop/Outlet
  Goederen die door de koper werden aangekocht in solden, stockverkoop of outlet worden NIET teruggenomen.2.4. Solden/Sales
  De solden prijzen worden aangeduid op basis van de solden prijzen in de winkel. Het kan, buiten onze wil, gebeuren dat er prijzen niet overeenstemmen met de prijzen in de winkel. We doen ons best om alles altijd simultaan aan te passen. Mocht dat niet het geval zijn, dan kunnen we hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld maar staan we open om hier samen een oplossing voor te vinden.Solden en outlet worden NIET teruggenomen noch omgeruild. Dit zijn dezelfde voorwaarden als in de winkel. Zie ook hoger onder punt 2.3.2.5. Aanbod
  Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld afmetingen, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, kan u vooraf contact opnemen met ons via hello@mais-oui.be of telefonisch via +32(0)50 698 1402.6. Online bestellingen kunnen geweigerd worden indien het product voor de online betaling reeds in de winkel verkocht is. U zal hiervan via een e-mail op de hoogte gebracht worden.2.7. Procentuele kortingsacties zijn nooit cumuleerbaar met andere acties.

  2.8. Actiecodes zijn niet geldig op reeds afgeprijsde producten.

  2.9. Stock artikelen of outlet artikelen kunnen niet in de winkel gepast worden, deze kunnen enkel online aangekocht worden als ze in de webshop staan. Deze kunnen eveneens niet geretourneerd worden (zie ook punt 2.3.).

  2.10. Formulier om gebruik te maken van je verzakingsrecht
  Om gebruik te maken van je verzakingsrecht, mail je volgende informatie naar hello@mais-oui.be: naam, adres, de bevestigingsmail, de ordergegevens en de besteldatum. De werkwijze van het verzakingsrecht vind je hoger onder nummer 2.3. en 2.4. van deze Algemene Voorwaarden.

 1. VERZENDING EN LEVERING3.1. MAIS OUI streeft naar een zo snel mogelijke verzending. Wij streven naar een levering binnen 10 kalenderdagen na ontvangst van de betaling op onze rekening met uitzondering van vakantieperiodes waar deze termijn langer kan duren.3.2. Producten worden geleverd op het leveringsadres dat door de koper bij zijn bestelling werd doorgegeven. Foutieve leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten ten laste van de koper.3.3. Vertraging kan geen aanleiding zijn tot schadevergoeding, noch tot gehele of gedeeltelijke verbreking van het order.3.4. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. De levering van de producten gebeurt door Bpost of een andere verzendingsdienst op het leveringsadres dat door de koper werd opgegeven. Indien niemand aanwezig is, zal de chauffeur een briefje achterlaten zodat het pakket kan afgehaald worden in het dichtstbijzijnde postkantoor volgens de regels van Bpost.

  3.5. MAIS OUI is niet aansprakelijk indien de leveringstermijn overschreden wordt door toedoen van de vervoerder, evenmin bij verlies van de producten of bij staking. De koper is op de hoogte van de transportrisico’s en dient vragen in dat verband te richten aan de vervoerder.

  3.6. Indien de levering door overmacht wordt verhinderd of uitermate wordt bezwaard, heeft MAIS OUI het recht het order aan de omstandigheden aan te passen dan wel de overeenkomst te verbreken. De klant ziet uitdrukkelijk af van eventuele schadevergoeding.

  3.7. Bij weigering van een levering door een klant, zijn de gemaakte kosten voor rekening van de klant.

  3.8. De tarieven van de verzending staan duidelijk vermeld aan het einde van uw bestelling. Indien de verzending duurder blijkt te zijn, dan het standaardtarief, omwille van bv. een zwaarder of groter pakket dan standaard, wordt u hiervan vooraf nog verwittigd.

  3.9. U kan het pakket ook kosteloos komen afhalen in de winkel te Brugge, Academiestraat 12 (=standaardlevering)

  3.10. Vanaf een aankoop ter waarde van €125 geniet u van gratis verzending in België

   

  3.11. Af en toe doen we een actie van gratis verzending, gratis verzending wordt enkel toegepast op nieuwe collectie. Dit is nooit van toepassing op solden of outlet.

  3.12. MAIS OUI heeft het recht gedeeltelijke verzendingen te verrichten.

  3.13. MAIS OUI garandeert dat de bestelling in goede staat verzonden wordt en dat aan de verzending van artikelen veel zorg wordt besteed.

 1. VERZENDTARIEVEN
  Tarieven voor verzending zijn als volgt:
 • België:
  tot 10 kg – vast tarief van € 4,95
  bij aankopen vanaf € 200,00 – gratis verzendingU kan uw pakket ook gratis komen afhalen in de winkel (=standaardlevering)
 • Nederland:
  tot 2  kg – vast tarief van € 8
  Boven 2 kg: € 9
 • France (not overseas):
  tot 2  kg – vast tarief van € 11,5
  Boven 2 kg: € 13
 • Luxemburg:
  tot 2  kg – vast tarief van € 8,5
  Boven 2 kg: € 9,5
 • United Kingdom:
  tot 2  kg – vast tarief van € 12,5
  Boven 2 kg: € 14
 • Germany
  tot 2  kg – vast tarief van € 8,5
  Boven 2 kg: € 9,5
 • Spain
  tot 2  kg – vast tarief van € 21
  Boven 2 kg: € 27,5
 • Italy:
  tot 2  kg – vast tarief van € 16,5
  Boven 2 kg: € 18,5
 • Denmark:
  tot 2  kg – vast tarief van € 15,5
  Boven 2 kg: € 17,5
 • USA:
  tot 2  kg – vast tarief van € 25
  Boven 2 kg: € 57
 • Austria:
  tot 2  kg – vast tarief van € 15
  Boven 2 kg: € 16
 • Portugal:
  tot 2  kg – vast tarief van € 22
  Boven 2 kg: € 31
 • Sweden:
  tot 2  kg – vast tarief van € 18,5
  Boven 2 kg: € 19,5
 • Iceland:
  tot 2  kg – vast tarief van € 36
  Boven 2 kg: € 56
 • Ireland:
  tot 2  kg – vast tarief van € 16,5
  Boven 2 kg: € 17,5
 • Switzerland:
  tot 2  kg – vast tarief van € 27
  Boven 2 kg: € 36
 • Local pick up – on request
 • Other countries – on request
 1. BETALING5.1. Alle prijzen zijn in euro, inclusief BTW van 21% en EXCLUSIEF verzendkosten.5.2.Wij accepteren betalingen via het betaalplatform Mollie voor KBC, Belfius, Visa, Mastercard en iDEAL.5.3.Verzendkosten worden nadien toegevoegd aan uw bestelling.5.4. Na het plaatsen van uw bestelling ontvangt u een bevestiging per mail.

  5.5. Na het ontvangen van uw betaling op ons rekeningnummer, maken wij uw postpakket klaar en verzenden we het binnen de voorziene termijn.

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD6.1. De geleverde goederen blijven eigendom van MAIS OUI tot de volledige betaling van de prijs, incl. alle kosten en lasten. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht om de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper.
 1. RETOUR7.1. De retourkost is voor rekening van de klant.7.2. Voor u een retour opstuurt, dient u ons hiervan op de hoogte te brengen via mail naar hello@mais-oui.be. Na onze goedkeuring kunt u de retour terugsturen op eigen kost (zie 7.1.). Retours kunt u terugsturen naar:
  MAIS OUI
  Academiestraat 12
  8000 Brugge
  U kan de retours uiteraard ook zelf in de winkel komen terugbrengen.
  Voorzie voldoende stevige verpakking zodat de goederen in originele staat kunnen ontvangen worden.7.3. Retours moeten bij ons binnen komen in perfecte staat, ongedragen en inclusief alle labels. De labels mogen niet verwijderd zijn en moeten intact zijn. MAIS OUI neemt geen items terug waarvan de labels verwijderd zijn.7.4. MAIS OUI is niet verantwoordelijk voor schade, verlies of diefstal van geretourneerde artikelen.7.5. Na 14 kalenderdagen volgend op de levering, gaat MAIS OUI ervan uit dat de klant heeft ingestemd met de bestelling.

  7.6. Defecte artikelen moeten gemeld worden binnen de 14 kalenderdagen na aankoop en kunnen worden omgeruild voor hetzelfde soort product in dezelfde kleur en maat, indien beschikbaar. Na deze 14 kalenderdagen vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

  7.7. Terugbetaling voor goederen die geretourneerd werden of defecte items, zullen worden overgemaakt binnen de periode van 14 kalenderdagen na ontvangst van de teruggestuurde goederen.

  7.8. In geval van klachten kunt u contact opnemen: hello@mais-oui.be

  7.9. De niet-recupereerbare gemaakte kosten aan derden door MAIS OUI, voor het uitvoeren van een verkoop op afstand, en die een rechtstreeks gevolg zijn van de klant om niet te kiezen voor de goedkoopste standaardlevering (nl. afhaling in de winkel: MAIS OUI, Academiestraat 12, 8000 Brugge) vallen integraal onder de verantwoordelijkheid van de klant en blijven bijgevolg verschuldigd. Deze kosten worden in mindering gebracht van het terug te betalen bedrag.

 1. PERSOONSGEGEVENS8.1. Door te bestellen op de website van MAIS OUI staat de koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen, betalingen, marketing en reclame.8.2. Door een bestelling te plaatsen geeft de koper aan MAIS OUI het recht het bestellende emailadres op te nemen in de mailingslist ie gebruikt wordt voor het versturen van nieuwsbrieven. Uitschrijven voor deze nieuwsbrief kan steeds via een afmeldlink in de email.8.3. Wij gaan te allen tijde op de juiste wijze om met uw persoonsgegevens. Wij gebruiken uitsluitend die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Persoonsgegevens worden in geen enkel geval aan derden verstrekt.
 1. VALIDITEIT ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE9.1. Bij het bezoeken van de website of het plaatsen van een order, communiceert u via elektronische weg met MAIS OUI en aanvaardt de koper dat alle afspraken, publicaties en andere elektronische berichten dezelfde rechtsgeldigheid hebben als geschreven documenten.
 1. OVERMACHT10.1. MAIS OUI is niet aansprakelijk, indien en voor zover onze verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.10.2. Onder overmacht wordt verstaan: elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoermoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van MAIS OUI alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 1. FACTURATIE11.1. Indien u graag een factuur ontvangt, gelieve ons dan per mail uw facturatiegegevens te bezorgen. U kan ons mailen op hello@mais-oui.be. Wij maken u een factuur op en zullen deze per e-mail bezorgen.
 1. CADEAUBONNEN
  12.1. Vanaf 17/09/2018 geldt voor alle aankopen van een cadeaubon, zowel in de winkel als in de webshop het volgende:12.1.1. De cadeaubon is maximaal een jaar geldig zonder de mogelijkheid tot verlenging. Het jaar start vanaf de datum vermeld op de cadeaubon. Na deze datum is de cadeaubon niet meer geldig en zal er ook geen restitutie plaatsvinden.12.1.2. De cadeaubonnen zullen niet meer aanvaard worden tijdens de halfjaarlijkse solden periodes op artikels die in de uitverkoop zijn in januari (februari) en juli (augustus).12.1.3. De cadeaubonnen zullen eveneens niet aanvaard worden op artikelen in stockverkoop, zowel tijdens een stockverkoop in de winkel of een andere locatie of via de website.

  12.1.4. Iedere cadeaubon is voorzien van een unieke code en kan slechts eenmalig gebruikt worden.

  12.1.5. Het bedrag op de cadeaubon kan niet worden opgesplitst en moet dus ineens worden besteed voor minimaal het bedrag van de cadeaubon. Indien de aankoop meer kost, wordt het restsaldo vergoed met betaalmiddelen die geldig zijn in de winkel en de webshop.12.1.6. In geval van diefstal of verlies van de cadeaubon vindt geen vergoeding plaats.

 1. SCHEIDBAARHEID13.1. Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.13.2. Indien enig deel van deze algemene voorwaarden als te ruim wordt verklaard, zal de bepaling uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij de wet.13.3. Indien enig deel van deze algemene voorwaarden als ongeldig zou worden beschouwd, behouden wij ons het recht voor om dit gedeelte te vervangen.
 1. TOEPASSELIJK RECHT14.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de algemene voorwaarden zelf, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.14.2. Als er een geschil ontstaat voortvloeiend uit onze samenwerkingsovereenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten proberen we dat in eerste instantie met onpartijdige bemiddeling op te lossen. Als we het geschil op deze manier niet kunnen oplossen, laten we ons geschil beslechten door een bevoegde rechter in het arrondissement Gent afd. Brugge. Beide partijen (u als klant en wij als leverancier) aanvaarden elektronische communicatie (bv. e-mail) als bewijsmiddel.
Update: 17/09/2018
ENGLISH VERSION

COMPANY INFO

MAIS OUI bvba
Academiestraat 12
8000 Bruges
BELGIUM
Tel. 0032 (0)50 698 140
VAT no. BE 0659 713 925
Company. No. 0659 713 925

These general sales conditions apply to all agreements concluded between the visitor of our shop on the address mentioned above and the visitor of the website www.mais-oui.be who places an order online, hereinafter called the buyer and MAIS OUI, registered office: Academiestraat 12, 8000 Brugge, hereinafter referred to as the seller.

On request we will send you a paper copy of the conditions via mail.
Placing an order on www.mais-oui.be means that the buyer agrees to the following conditions:

 1. GENERAL
  1.1. MAIS OUI can not guarantee that the content of the site is at all times free of inaccuracies or typographical errors and can not guarantee that all information is up-to-date.1.2. MAIS OUI can change the content of the site at any time.1.3. The colors on your screen may differ from the original product. This depends, among other things, on the settings on your computer. We do our very best to show the right colors on our webshop.
  All images, photos, drawings, … or data concerning weights, dimensions, colors, images of labels, … on the MAIS OUI web shop are only approximate, are indicative and can not lead to compensation or dissolution of the agreement.1.4. MAIS OUI reserves the right to change its delivery and/or payment conditions after expiry of the term.

  1.5. This website is intellectual property of MAIS OUI. Nothing may be copied or used without permission from MAIS OUI.

 2. PRICES AND RENUNCIATION RIGHT
  2.1. All listed sales prices are in euros, including VAT and excise duties. The shipping costs are not included in the sales price. These are calculated at the end of your order. Special offers are always clearly stated on the website and apply as long as stocks last.2.2. Prices on the website are subject to printing and typing errors. No liability is accepted for the consequences of printing and typing errors. The seller has the right to cancel purchases of incorrectly priced items or discounts.2.3. The buyer has the right to cancel the delivery within 14 calendar days after purchase (renunciation right), without payment of a fine and without justification, and this from:
  * If you opted for “pick-up in the store”: the first working day following the day of the order.
  * If you chose to send to an address: the day following the delivery or following the first offer
  There is no right of withdrawal if the product and packaging are no longer in original, complete, undamaged and unused condition. Sales will not be taken back nor exchanged. These are the same conditions as in the store.Deviations from this can be discussed with MAIS OUI (the seller). You can contact us for this before you proceed to the purchase, via hello@mais-oui.be

  The following conditions (type of sales-related) and working practices are applicable in order to make use of the right of withdrawal:
  * During the collection sale (collection without promotions / sales / outlet).
  1/ MAIS OUI must first be informed of the application of the right of renunciation, and this has been sent by means of a written letter (e-mail: hello@mais-oui.be) or to a durable medium available and accessible to the recipient. . The goods must be delivered to:
  MAIS OUI,
  Academiestraat 12,
  8000 Bruges
  before the expiry of the deadline (as described in the beginning of point 2.3.

  2/ The products must be returned completely, undamaged and in the original packaging at the customer’s own risk and costs. The products must always be returned with the original labels.

  3/ Acceptance of the unopened package by MAIS OUI upon delivery by a shipping company does not imply any acceptance of the goods by MAIS OUI. MAIS OUI reserves the right to refuse the goods after receipt if MAIS OUI has not been informed and / or the goods reach us after the expiry of the term.
  Delays in transport for any reason whatsoever are entirely the responsibility of the customer and do not imply an extension of the acceptance period.

  * On specific customer’s request
  Goods that have been specially adapted for the buyer by, for example, retouches, or have been re-produced at the request of the customer, will not be taken back.

  * SALES/STOCK SALE/OUTLET
  Goods purchased by the buyer in sales, stock sales or outlet, will NOT be taken back

  2.4. Sales
  The sales prices are indicated on the basis of the sales prices in the store. It can happen, outside our will, that prices do not match the prices in the store. We do our best to keep everything alt to adjust simultaneously. If that is not the case, then we cannot be held responsible for this, but we are open to find a solution for this together.

  Sales and outlet are not taken back or exchanged. These are the same conditions as in the store. See also point 2.3.

  2.5. Offer
  If you have specific questions about, for example, dimensions, color, availability, delivery time or delivery method, you can contact us in advance via hello@mais-oui.be or by telephone at +32 (0) 50 698 1402.6. Online orders can be refused if the product has already been sold in the store for the online payment. You will be informed of this by e-mail.

  2.7. Percentage discount campaigns can never be combined with other actions.

  2.8. Action codes are not valid on products which are already discounted or on sale.

  2.9. Stock items or outlet items cannot be tried in our store, they can only be purchased online if they are in our web shop. These can also not be returned (see also point 2.3.)

  2.10. Form to use your right of withdrawal
  To use your right of withdrawal, mail the following information to hello@mais-oui.be:
  name, address, confirmation e-mail, order details and the order date.
  You will find the procedure for the right of renunciation higher under number 2.3. of these General Terms and Conditions.

 3.  SHIPPING AND DELIVERY
  3.1. MAIS OUI strives for the fastest possible shipment. We aim for a delivery within 10 calendar days after receiving the payment on our account with the exception of holiday periods where this period may take longer.3.2. Products are delivered to the delivery address that was transferred by the buyer to his order. Incorrect delivery addresses are the responsibility of the buyer and may give rise to additional costs at the expense of the buyer.3.3. Delay cannot be a reason for compensation, nor for total or partial cancellation of the order.3.4. Delivery takes place while stocks last. The delivery of the products is done by Bpost or another shipping service at the delivery address specified by the buyer. If no one is present, the driver will leave a note so that the package can be picked up at the nearest post office according to the rules of Bpost.

  3.5. MAIS OUI is not liable if the delivery period is exceeded due to the actions of the carrier, nor in case of loss of the products or in the event of a strike. The buyer is aware of the transport risks and must address questions to the carrier in this respect.

  3.6. If the delivery is prevented by force majeure or is heavily encumbered, MAIS OUI has the right to adjust the order to the circumstances or to terminate the agreement. The customer expressly waives any compensation.

  3.7 In case of refusal of a delivery by a customer, the costs incurred will be borne by the customer.

  3.8. The shipping rates are clearly stated at the end of your order. If the shipment proves to be more expensive than the standard rate, for example because of a heavier or larger package than standard, you will be notified in advance.

  3.9. You can also pick up the package free of charge at the store in Bruges, Academiestraat 12.

  3.10. Occasionally we do an action of free shipping. Free shipping is only applied to new collection. This never applies to sales or outlet.

  3.11. MAIS OUI has the right to make partial shipments.

  3.12. MAIS OUI guarantees that the order will be sent in good condition and that a great deal of care is given to the shipment of articles.

 4. SHIPPING RATES
  Rates for shipping are as follows:
  • Belgium: up to 10 kg – fixed rate of € 4.95
  for purchases from € 200.00 – free shippingYou can also pick up your package for free at the store• Netherlands: up to 2 kg – fixed rate of € 8
  > 2 kg: € 9• France (not overseas): up to 2 kg – fixed rate of € 11.5
  > 2 kg: € 13

  • Luxembourg: up to 2 kg – fixed rate of € 8.5
  >2 kg: € 9, 5

  • United Kingdom: up to 2 kg – fixed rate of € 12.5
  > 2 kg: € 14

  • Germany up to 2 kg – fixed rate of € 8.5
  > 2 kg: € 9.5

  • Spain up to 2 kg – fixed rate of € 21
  > 2 kg: € 27.5

  • Italy: up to 2 kg – fixed rate of € 16.5
  > 2 kg: € 18.5

  • Denmark: up to 2 kg – fixed rate of € 15.5
  > 2 kg: € 17.5

  • USA: up to 2 kg – fixed rate of € 25
  >2 kg: € 57

  • Austria: up to 2 kg – fixed rate of € 15
  > 2 kg: € 16

  • Portugal: up to 2 kg – fixed rate of € 22
  > 2 kg: € 31

  • Sweden: up to 2 kg – fixed rate of € 18.5
  > 2 kg: € 19.5

  • Iceland: up to 2 kg – fixed rate of € 36
  > 2 kg: € 56

  • Ireland: up to 2 kg – fixed rate of € 16.5
  > 2 kg: € 17.5

  • Switzerland: up to 2 kg – fixed rate of € 27
  > 2 kg: € 36

  • Local pick-up – on request

  • Other countries – on request

 5.  PAYMENT5.1. All prices are in euros, including VAT of 21% and EXCL. shipping costs.5.2. We accept payments via the Mollie payment platform for KBC, Belfius, Visa, Mastercard and iDEAL.5.3. Shipping costs will be added to your order afterwards.

  5.4. After placing your order you will receive a confirmation by mail.

  5.5. After receiving your payment on our account number, we prepare your mail package and send it within the stipulated time period.

 6. PROPERTY PROVISION
  6.1. The delivered goods remain the property of MAIS OUI until full payment of the price, including all costs and expenses. In the event of non-payment we reserve the right to take back the goods, by operation of law and at the expense of the buyer.
 7. RETURNS
  7.1. The return cost is on behalf of the customer.7.2. Before you send your return package, you must inform us by email to hello@mais-oui.be. After our approval you can return the package at your own expense (see 7.1.).
  Returns can be sent back to:
  MAIS OUI
  Academiestraat 12
  8000 BruggeYou can also bring back the returns to our store.Provide sufficient sturdy packaging so that the goods can be received in their original state.

  7.3. Returns must come to us in perfect condition, unworn and including all labels. The labels must not have been removed and must be intact. MAIS OUI does not take back any items where the labels have been removed.

  7.4. MAIS OUI is not responsible for damage, loss or theft of returned items.

  7.5. After 14 calendar days after delivery, MAIS OUI assumes that the customer has agreed to the order.

  7.6. Defective items must be reported within 14 calendar days after purchase and can be exchanged for the same product type in the same color and size, if available. After these 14 calendar days, every right to repair or replacement lapses.

  7.7. Refunds for goods that are returned or defective items will be transferred within the period of 14 calendar days after receipt of the returned goods. In case of complaints you can contact: hello@mais-oui.be

  7.8. The non-recoverable costs incurred to third parties by MAIS OUI, for carrying out a distance sale, and which are a direct consequence of the customer not to choose the cheapest standard delivery (ie collection at the store: MAIS OUI, Academiestraat 12, 8000 Brugge) are entirely the responsibility of the customer and therefore remain due. These costs are deducted from the amount to be refunded.

 8. PERSONAL DATA
  8.1. By ordering on MAIS OUI’s website, the buyer expressly authorizes the processing and use of his / her personal data for purposes such as the administration of the customer base, the management of orders, deliveries, payments, marketing and advertising.8.2. By placing an order, the buyer gives MAIS OUI the right to include the ordering email address in the mailing list used for sending newsletters. Unsubscribing of this newsletter can always be done via an unsubscribe link in the email.8.3. We always handle your personal data in the correct manner. We use only those data that are necessary for optimal service. Personal data are in no case provided to third parties.
 9. VALIDITY ELECTRONIC COMMUNICATION
  9.1. When visiting the website or placing an order, you communicate with MAIS OUI electronically and the buyer accepts that all agreements, publications and other electronic messages have the same legality as written documents.
 10. FORCE MAJEURE
  10.1. MAIS OUI is not liable if and insofar as our commitments cannot be fulfilled due to force majeure.10.2. Force majeure means: any strange cause, as well as any circumstance, which should not reasonably be at its risk. Delay or default by our suppliers, faults in the Internet, faults in the electricity, disturbances in e-mail traffic and malfunctions or changes in technology provided by third parties, transport problems, strikes, government measures, delays in the supply, negligence of suppliers and / or MAIS OUI manufacturers as well as auxiliary persons, staff illnesses, defects in auxiliary or transport equipment are expressly regarded as force majeure.
 11. INVOICING
  11.1. If you would like to receive an invoice, please send us your invoicing data by mail. You can email us at
  hello@mais-oui.be.We will make an invoice and send it by e-mail.
 12. GIFT VOUCHERS
  12.1. From 17/09/2018 the following applies to all purchases of a gift voucher, both in the shop and in the webshop:12.1.1. The gift voucher is valid for a maximum of one year without the possibility of renewal. The year starts from the date stated on the gift voucher. After this date the gift voucher is no longer valid and no refund will be made.12.1.2. Gift vouchers will no longer be accepted during the semi-annual sales periods on items that are on sale in January (February) and July (August).12.1.3. The gift vouchers will also not be accepted on items in stock sales or outlet, both during a stock sale or outlet sale in the store or another location or via the website.

  12.1.4. Each gift voucher is provided with a unique code and can be used only once.

  12.1.5. The amount on the gift voucher can not be split up and must therefore be spent at once for at least the amount of the gift voucher. If the purchase costs more, the residual balance will be reimbursed with payment instruments that are valid in the store and the webshop.

  12.1.6. No compensation will be paid in case of theft or loss of the gift voucher.

 13. SEPERABILITY
  13.1. If an article of these general conditions is annulled, this invalidity will not affect the validity of the other articles.13.2. If any part of these general terms and conditions is declared to be too broad, the provision will be enforceable to the maximum permitted by law.13.3. Should any part of these terms and conditions be considered invalid, we reserve the right to replace this part.
 14. APPLICABLE LAW
  14.1. All rights, obligations, offers and agreements to which these general terms and conditions apply, as well as the general conditions themselves, are exclusively governed by Belgian law.14.2. If a dispute arises as a result of our cooperation agreement or agreements based on it, we try to resolve this in the first instance with impartial mediation. If we cannot resolve the dispute in this way, let us settle our dispute by a competent judge in the district of Ghent, Bruges. Both parties (you as customer and we as supplier) accept electronic communication (eg e-mail) as proof.

UPDATE 17/09/2018