ONDERNEMINGSGEGEVENS

MAIS OUI bvba
Academiestraat 12
8000 Brugge
Tel. 050 698 140

BTW nr. BE 0659 713 925
Ond. nr. 0659 713 925

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de bezoeker van de website www.mais-oui.be die online een bestelling plaatst, hierna de koper genaamd en MAIS OUI, maatschappelijke zetel: Academiestraat 12, 8000 Brugge, hierna de verkoper genaamd. ​Op verzoek sturen we je een papieren exemplaar van de voorwaarden op via BPost.

Door het plaatsen van een bestelling op w​ww.mais-oui.be​ bent u akkoord met de hierna vermelde voorwaarden:

ALGEMEEN

MAIS OUI kan niet garanderen dat de inhoud van de site te allen tijde vrij is van onnauwkeurigheden of typografische fouten en kan eveneens niet garanderen dat alle informatie up-​to-​date is.

MAIS OUI kan op elk moment de inhoud van de site aanpassen.

De kleuren op uw scherm kunnen verschillen van het originele product. Dit hangt onder andere af van uw instellingen op uw computer. Wij doen ons uiterste best om de juiste kleuren op onze webshop te tonen.
Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, … of gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, …. op de webshop van MAIS OUI gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

MAIS OUI behoudt zich het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

Deze website is intellectueel eigendom van MAIS OUI. Niets mag worden gekopieerd of gebruikt zonder toestemming van MAIS OUI.

PRIJZEN

De vermelde verkoopprijs is in euro inclusief BTW en accijnzen. De verzendkosten zijn niet in de verkoopprijs inbegrepen. Deze worden berekend aan het einde van uw bestelling. Speciale aanbiedingen worden steeds duidelijk vermeld op de website en gelden zolang de voorraad strekt.

De goederen worden verkocht en geleverd aan de prijs die van toepassing is op het moment dat de bestelling wordt bevestigd. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

SOLDEN/SALES

De soldenprijzen worden aangeduid op basis van de soldenprijzen in de winkel. Het kan, buiten onze wil, gebeuren dat er prijzen niet overeenstemmen met de prijzen in de winkel. We doen ons best om alles altijd simultaan aan te passen. Mocht dat niet het geval zijn, dan kunnen we hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld maar staan we open om hier samen een oplossing voor te vinden.

Solden en outlet worden niet teruggenomen noch omgeruild. Dit zijn dezelfde voorwaarden als in de winkel.

VERZENDING EN LEVERING

MAIS OUI streeft naar een zo snel mogelijke verzending. Wij streven naar een levering binnen 10 kalenderdagen na ontvangst van de betaling op onze rekening met uitzondering van vakantieperiodes waar deze termijn langer kan duren. Vertraging kan geen aanleiding zijn tot schadevergoeding, noch tot gehele of gedeeltelijke verbreking van het order.

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. De levering van de producten gebeurt door Bpost op het leveringsadres dat door de koper werd opgegeven. Indien niemand aanwezig is, zal de chauffeur een briefje achterlaten zodat het pakket kan afgehaald worden in het dichtstbijzijnde postkantoor volgens de regels van Bpost.

MAIS OUI is niet aansprakelijk indien de leveringstermijn overschreden wordt door toedoen van de vervoerder, evenmin bij verlies van de producten of bij staking. De koper is op de hoogte van de transportrisico’s en dient vragen in dat verband te richten aan de vervoerder.
Indien de levering door overmacht wordt verhinderd of uitermate wordt bezwaard, heeft MAIS OUI het recht het order aan de omstandigheden aan te passen dan wel de overeenkomst te verbreken. De klant ziet uitdrukkelijk af van eventuele schadevergoeding.

Bij weigering van een levering door een klant, zijn de gemaakte kosten voor rekening van de klant.

De tarieven van de verzending staan duidelijk vermeld aan het einde van uw bestelling. Indien de verzending duurder blijkt te zijn, dan het standaardtarief, omwille van bv. een zwaarder of groter pakket dan standaard, wordt u hiervan vooraf nog verwittigd.
U kan het pakket ook kosteloos komen afhalen in de winkel te Brugge, Academiestraat 12.

Af en toe doen we een actie van gratis verzending, gratis verzending wordt enkel toegepast op nieuwe collectie. Dit is nooit van toepassing op solden of outlet.

VERZENDTARIEVEN

Tarieven voor verzending zijn als volgt:

 • België:
  tot 10 kg – vast tarief van € 4,95
  bij aankopen vanaf € 200,00 – gratis verzending
  u kan uw pakket ook gratis komen afhalen in de winkel
  Af en toe doen we een actie waar u gratis verzending kan genieten. We delen dan een code mee via sociale media, die u tijdelijk kan gebruiken om uw pakketje gratis te laten verzenden. Volg ons dus op Facebook en Instagram.
 • Nederland:
  tot 2  kg – vast tarief van € 8
  Boven 2 kg: € 9
 • France (not overseas):
  tot 2  kg – vast tarief van € 11,5
  Boven 2 kg: € 13
 • Luxemburg:
  tot 2  kg – vast tarief van € 8,5
  Boven 2 kg: € 9,5
 • United Kingdom:
  tot 2  kg – vast tarief van € 12,5
  Boven 2 kg: € 14
 • Germany
  tot 2  kg – vast tarief van € 8,5
  Boven 2 kg: € 9,5
 • Spain
  tot 2  kg – vast tarief van € 21
  Boven 2 kg: € 27,5
 • Italy:
  tot 2  kg – vast tarief van € 16,5
  Boven 2 kg: € 18,5
 • Denmark:
  tot 2  kg – vast tarief van € 15,5
  Boven 2 kg: € 17,5
 • USA:
  tot 2  kg – vast tarief van € 25
  Boven 2 kg: € 57
 • Austria:
  tot 2  kg – vast tarief van € 15
  Boven 2 kg: € 16
 • Portugal:
  tot 2  kg – vast tarief van € 22
  Boven 2 kg: € 31
 • Sweden:
  tot 2  kg – vast tarief van € 18,5
  Boven 2 kg: € 19,5
 • Iceland:
  tot 2  kg – vast tarief van € 36
  Boven 2 kg: € 56
 • Ireland:
  tot 2  kg – vast tarief van € 16,5
  Boven 2 kg: € 17,5
 • Switserland:
  tot 2  kg – vast tarief van € 27
  Boven 2 kg: € 36
 • Local pick up – on request
 • Other countries – on request

AANBOD

Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld afmetingen, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, kan u vooraf contact opnemen met ons via hello@mais-oui.be of telefonisch via +32(0)50 698 140

Online bestellingen kunnen geweigerd worden indien het product voor de online betaling reeds in de winkel verkocht is. U zal via een e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden.

Outlet artikelen kunnen niet in de winkel gepast worden, deze kunnen enkel online aangekocht worden als ze in de webshop staan.

RETOUR

Wanneer u een pakket wil retourneren, moet u ons vooraf per mail informeren op hello@mais-oui.be​, samen met vermelding van het rekeningnummer waarop wij u het aankoopbedrag kunnen terugstorten. Wij storten het bedrag pas terug nadat we het pakket in originele, compleet en onbeschadigd, en in ongebruikte staat terug ontvangen hebben.
Ook voor aankopen die werden afgehaald in de winkel en die ter plaatse werden geretourneerd betalen wij terug dmv overschrijving, u krijgt geen cash geld ter plaatste terug.

VOORWAARDEN

Overeenkomstig de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming heeft u het recht uw online bestelling te herroepen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de producten. Retourneren is dus mogelijk tot 14 kalenderdagen na ontvangst. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. Solden worden niet teruggenomen noch omgeruild. Dit zijn dezelfde voorwaarden als in de winkel.

De retourkost is voor rekening van de klant.

Retours moeten bij ons binnen komen in perfecte staat, ongedragen en inclusief alle labels. De labels mogen niet verwijderd zijn en moeten intact zijn. MAIS OUI neemt geen items terug waarvan de labels verwijderd zijn.

MAIS OUI is niet verantwoordelijk voor schade, verlies of diefstal van geretourneerde artikelen. Na 14 kalenderdagen gaat MAIS OUI ervan uit dat de klant heeft ingestemd met de bestelling. Defecte artikelen moeten gemeld worden binnen de 14 kalenderdagen na aankoop en kunnen worden omgeruild voor hetzelfde soort product in dezelfde kleur en maat, indien beschikbaar. Na deze 14 kalenderdagen vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

Terugbetaling voor goederen die geretourneerd werden of defecte items, zullen worden overgemaakt binnen de periode van 14 kalenderdagen na ontvangst van de teruggestuurde goederen.
In geval van klachten kunt u contact opnemen: hello@mais-oui.be

Retours kunt u terugsturen naar:
MAIS OUI
Academiestraat 12
8000 Brugge

U kan de retours uiteraard ook zelf in de winkel komen retourneren.

Voorzie voldoende stevige verpakking zodat de goederen in originele staat kunnen ontvangen worden.

BETALING

Alle prijzen zijn in euro, inclusief BTW van 21% en EXCLUSIEF verzendkosten.
Wij accepteren betalingen via BC, KBC, Belfius,Visa, Mastercard en iDEAL.
Verzendkosten worden nadien toegevoegd aan uw bestelling.
Na het plaatsen van uw bestelling ontvangt u een bevestiging per mail.
Na het ontvangen van uw betaling op ons rekeningnummer, maken wij uw postpakket klaar en verzenden we het binnen de voorziene termijn.

OVERMACHT

MAIS OUI is niet aansprakelijk, indien en voor zover onze verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan: elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoermoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van MAIS OUI alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

PRIVACY & VEILIGHEID

Wij gaan te allen tijde op de juiste wijze om met uw persoonsgegevens. Indien u een bestelling plaatst bij MAIS OUI, dan worden uw gegevens opgenomen in ons klantenbestand. Wij gebruiken uitsluitend die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Persoonsgegevens worden in geen enkel geval aan derden verstrekt.

FACTURATIE

Indien u graag een factuur ontvangt, gelieve ons dan per mail uw facturatiegegevens te bezorgen. U kan ons mailen op hello@mais-oui.be.
Wij maken u een factuur op en zullen deze per e-mail bezorgen.

GESCHILLEN

Als er een geschil ontstaat voortvloeiend uit onze samenwerkingsovereenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten proberen we dat in eerste instantie met onpartijdige bemiddeling op te lossen. Als we het geschil op deze manier niet kunnen oplossen, laten we ons geschil beslechten door een bevoegde rechter in het arrondissement Brugge. Beide partijen (u als klant en wij als leverancier) aanvaarden elektronische communicatie (bv. e-mail) als bewijsmiddel.